Cao đẳng » Thông báo

1. Đối tượng được đăng ký học
- HSSV đã tham gia học và có điểm kiểm tra quá trình (điểm hệ số 2; không tính điểm hệ số 1) nhưng “KHÔNG ĐẠT MÔN”  vì điểm tổng kết trung bình môn < 5.0
2. Kế hoạch trả nợ môn các môn học còn nợ ở Học kỳ 1/2017-2018
- Danh mục môn học: Tất cả các môn học đã tổ chức ở học kỳ 1/2017-2018, ngoại trừ môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh; Pháp luật không tổ chức ở học kỳ hè này.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/6 đến ngày 13/6/2018 tại Phòng 010 (liên hệ cô Hiền)
- Thời gian đóng học phí trả nợ môn: Từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (liên hệ cô Mai)
- Thời khóa biểu: dự kiến bắt đầu từ ngày 2/7/2018, xem chi tiết trên website từ ngày 29/6/2018
3. Kế hoạch trả nợ môn các môn học còn nợ ở Học kỳ 2/2017-2018
- Danh mục môn học: Tất cả các môn học đã tổ chức ở học kỳ 2/2017-2018
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018 tại Phòng 010 (liên hệ cô Hiền)
- Thời gian đóng học phí trả nợ môn: Từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (liên hệ cô Mai)
- Thời khóa biểu: dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2018, xem chi tiết trên website từ ngày 13/8/2018
4. Quy định về khảo thí
- HSSV phải tham dự lớp học đầy đủ, có tổ chức điểm danh như chính khóa, không được vắng bất kì buổi học nào (vắng 1 buổi sẽ bị cấm thi)
- HSSV làm 1 bài kiểm tra trong quá trình học (1 bài hệ số 2). Hình thức kiểm định phù hợp với từng môn học và điểm tối đa SV đạt được là 5.0 điểm
- Trường chỉ tổ chức thi kết thúc môn 01 lần duy nhất và tính điểm tối đa là 5.0 cho những HSSV có kết quả làm bài là “đạt”
5. Lưu ý:
-  Môn học “Ngoại ngữ - Tiếng Anh” (tất cả các cấp độ) được tổ chức học khi có sĩ số đăng ký học từ 30 HSSV trở lên.
-  Trường sẽ không tổ chức lớp học cho các môn HSSV đã đăng ký nhưng chưa hoàn tất học phí trả nợ môn   Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm