Thông báo - tin tức
Bộ LĐ-TB-XH vừa chính thức ban hành thông tư về Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ TC, CĐ
Theo đó, các trường được tự chủ tối đa bằng cách tự xây dựng quy chế tuyển sinh, miễn sao đảm bảo các nội dung tối thiểu mà Bộ LĐ-TB-XH quy định về ngành, nghề đào tạo, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh… Các trường tự phát hành phiếu đăng ký xét tuyển trên trang web của trường với các thông tin theo quy định.
Các hình thức tuyển sinh gồm thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.
Nếu trường tuyển không đủ chỉ tiêu, có thể hạ tiêu chuẩn tuyển chọn hoặc tuyển bổ sung cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Về điểm trúng tuyển, hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường tự xem xét quyết định. Trong thông tư này không nhắc đến quy định về điểm sàn


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm