Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2070316112524-TCCN - Khóa 14 - Khối lớp 15C - Thời khóa biểu học kỳ 2 - 2015.2016 đợt 2 từ ngày 10.3.2016.pdf
3070316112524-TCCN - Khóa 14 - Khối lớp 15C - Danh sách chia nhóm học kỳ 2 - 2015.2016 đợt 2 từ ngày 10.3.2016.pdf
_ Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h25; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h40; Ca 5: 17h45 → 21h00
_ Tuần 28 của năm học 2015-2016 bắt đầu từ ngày 07/03/2016
_ Các ngày nghỉ trong học kỳ:
+ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: thứ 7 - 16/4/2016 (tuần 33)
+ Ngày Giải phóng miền Nam: thứ 7 - 30/4/2016 (tuần 35)
+ Ngày Quốc tế lao động: chủ nhật - 1/5/2016 (tuần 35) và nghỉ bù ngày thứ 2 - 2/5/2016 (tuần 36)
_ Danh sách chia nhóm (xem ở file đính kèm)


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm