Trung cấp 3 năm » Thông báo
Đây là tuần sinh hoạt chính trị đầu năm bắt buộc trong chương trình chính khóa theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đề nghị tất cả HSSV bậc Cao đẳng nghề - Trung cấp chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch sinh hoạt như sau

NGÀY THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
Sáng thứ hai 5/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 3 năm – Khóa 1 + Khóa 2 – Khối lớp 14C, 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
Sáng thứ ba 6/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Sáng thứ tư 7/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 2 – Khối lớp 15N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Chiều thứ tư 7/9/2016 13h00 – 17h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Ghi chú:
- Cuối buổi sinh hoạt HSSV sẽ làm 01 bài kiểm tra đánh giá (HSSV có kết quả dưới 5.0 sẽ phải tham gia kiểm tra lại vào đợt sinh hoạt tiếp theo)
- Các nội dung sinh hoạt đầu khóa khác sẽ được Phòng đào tạo triển khai trong đợt tháng 10/2016
- HSSV khi tham gia sinh hoạt đầu khóa sẽ có điểm danh để tính điểm rèn luyện
- HSSV mặc trang phục nghề nghiệp, dép có quai hậu khi tham gia sinh hoạt đầu khóaTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm