Thông tin cần biết » Quy định - Quy chế

Những điều được trình bày sau đây trích từ Quy chế Học vụ Hệ Trung cấp chuyên nghiệp được ban hành kèm theo quyết định số: 654/TĐT-THCN ngày 04/9/2007 do Hiệu trưởng ký

No. Title File type Download
1 Qui chế học vụ DocumentTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm