Thông tin cần biết » Quy định - Quy chế

Những điều được trình bày sau đây trích từ Quy chế Học vụ Hệ Trung cấp chuyên nghiệp được ban hành kèm theo quyết định số: 654/TĐT-THCN ngày 04/9/2007 do Hiệu trưởng ký

No. Title File type Download
1 Qui chế học vụ DocumentTin tức - thông báo mới nhất
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm