Thông tin cần biết » Quy định - Quy chế

Phòng đào tạo thuộc Trường TCCN Tôn Đức Thắng sẽ thông báo kết quả xử lý học vụ sau hạn chót nộp bảng điểm của học kì hè 10 ngày.
1. Thông báo kết quả xử lý học vụ sơ bộ
Theo đúng thời hạn trên, Phòng đào tạo sẽ thông báo kết quả xử lý học vụ và kế hoạch thời gian chi tiết các bước xử lý học vụ (trên web, bảng thông báo và qua kênh Giáo viên chủ nhiệm)

2. Nhận phản hồi của học sinh
Thời hạn để sinh viên phản hồi kết quả xử lý học vụ là 7 ngày kể từ ngày Phòng đào tạo thông báo kết quả xử lý học vụ
Phòng đào tạo sẽ tiếp nhận đơn phản hồi của học sinh, kiểm tra lại nội dung của các phản hồi và đề xuất hướng xử lý trình hội đồng học vụ TCCN xét duyệt.

3. Họp hội đồng học vụ 
Quá thời hạn phản hồi của học sinh 10 ngày, hội đồng học vụ trường sẽ họp xét xử lý học vụ và đưa ra kết quả xử lý học vụ
Phòng đào tạo thông báo kết quả xử lý học vụ của học sinh bị buộc thôi học, học sinh bị tạm dừng.

4. Phản hồi về kết quả xử lý học vụ và nhận đơn xin học trả nợ học phần của đối tượng tạm dừng.

5. Ra quyết định buộc thôi học, tạm dừng.
Căn cứ trên kết quả xử lý của hội đồng học vụ, Hiệu trưởng sẽ kí quyết định xử lý các trường hợp xử lý học vụ.
Nhà trường sẽ không giải quyết bất ký trường hợp khiếu nại về kết quả xử lý học vụ nào sau khi Hiệu trưởng đã ký các quyết định xử lý học vụTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm