Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2080316093816-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Danh sách chia nhóm 15A102, 15A103 học trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 3.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu lớp trả nợ môn Anh văn 1 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C  như sau:

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã đăng ký học lớp trả nợ được phân thành 02 nhóm học  (danh sách chia nhóm đính kèm)

2. Thời khóa biểu học:

Nhóm Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần Bắt đầu Kết thúc Giáo viên
15A102 60 4
7h15
-
10h50
28-42 208 15 9/3/2016 15/6/2016 T. Huy
15A103 60 6 7h15
-
10h50
28-42 208 15 11/3/2016 17/6/2016 C. LinhTin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm