Hỗ trợ học sinh » Tài liệu học tập
No. File name Authors Download
1. Kỹ năng thực hàng Tour Đồng Thị Hường
2. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Đồng Thị Hường
3. Thực hành nghiệp vụ khách sạn Nguyễn T Trang Nhung
4 Thực hành nghiệp vụ nhà hàng Trần T Bích Duyên

 Tin tức - thông báo mới nhất
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm