Tin học / Anh văn » Lịch thi
* HỌC SINH PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC GiỜ THI 15 PHÚT
* HỌC SINH PHẢI MANG THEO THẺ HỌC SINH  (HOẶC CMND) MỚI ĐƯỢC VÀO THI
* HỌC SINH TỰ BẢO QUẢN TƯ TRANG 
Lịch ôn: 
STT Nhóm  Sĩ số  Thứ  Giờ ôn  Ngày ôn  Phòng thi
1 Nhóm 1 35 4.5.6 18H 18,19,20/06/2014 210

Lịch thi:

Nhóm  Sĩ số  Thứ  Giờ thi Ngày thi Phòng thi
Nhóm 1 35 Chủ nhật  8h 22/06/2014 209Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm