Thông tin cần biết » Chuẩn đầu ra

I.CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN KHÓA 9

1.Điều kiện đủ để học sinh khóa 9 tốt nghiệp ra trường phải đạt chuẩn đầu ra về anh văn như sau:
- Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, ngành du lịch: chứng chỉ B quốc gia
- Các ngành còn lại: đạt chứng chỉ A quốc gia.

2. Cách tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức thi:
- Tổ chức thi chứng chỉ B: Áp dụng đối với ngành “Nhà hàng khách sạn”, “Du lịch”, thay kì thi kết thúc môn anh văn chuyên ngành 2 bằng đợt thi cấp chứng chỉ B Anh văn.
- Tổ chức thi chứng chỉ A: Đối với các ngành còn lại, thay kì thi kết thúc môn Anh văn 3 bằng đợt thi cấp chứng chỉ A Anh văn.

2. Điều kiện để học sinh được dự thi chứng chỉ A, B Anh văn:
- Điều kiện thi chứng chỉ A Anh văn: HS phải đạt 2 điều kiện:
+ Học sinh có điểm trung bình kiểm tra tại lớp (trung bình hệ số 1, hệ số 2) của môn anh văn 3 phải >= 5
+ Không vắng học quá 20% số tiết qui định.
- Điều kiện thi chứng chỉ B Anh văn: HS phải đạt 2 điều kiện:
+ Học sinh có điểm trung bình kiểm tra tại lớp (trung bình hệ số 1, hệ số 2) của môn Anh văn chuyên ngành 2 phải >= 5
+ Không vắng học quá 20% số tiết qui định.

3. Quản lý điểm:
- Các học sinh đủ điều kiện dự thi phải đăng kí, đóng lệ phí ôn và thi chứng chỉ A,B theo qui định của trường.
- Học sinh thi đạt chứng chỉ A được cấp chứng chỉ A và được ghi điểm M cho môn Anh văn 3.
- Học sinh thi đạt chứng chỉ B được cấp chứng chỉ B và đạt điểm M môn Anh văn chuyên ngành 2.

4. Các học sinh không đủ điều kiện dự thi chứng chỉ A, B như mục (2) phải đăng kí học bổ sung kiến thức (như qui chế 40 về việc cấm thi) trước khi đăng kí dự thi chứng chỉ A, B đợt 2.

5.Các học sinh đã thi chứng chỉ A, B nhưng chưa đạt kĩ năng nào thì phải đăng kí dự thi và đóng lệ phí thi cho kĩ năng đó ở các đợt thi kế tiếp.

II.CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC KHÓA 9

1. Chuẩn đầu ra tin học: chứng chỉ A quốc gia cho tất cả các ngành ngoại trừ 3 ngành ngành tin học kĩ thuật lập trình, tin học quản trị mạng, thiết kế đồ họa.
2. Cách thức tổ chức:
Học sinh đăng kí, đóng tiền ôn thi và dự thi chứng chỉ A tin học theo kế hoạch của phòng TCCNTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm