Thông tin cần biết » Chuẩn đầu ra

I. CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN KHÓA 10 & 11

1. Học sinh khóa 10 được đào tạo Anh văn theo định hướng TOEIC với chuẩn đầu ra tương đương 200 điểm trở lên.
2. Chương trình đào tạo Anh văn gồm :

Stt
Tên lớp
Tiết
Điểm TOEIC đầu vào/ra
Giáo trình và tài liệu tham khảo
1
Anh văn 1
75
10– 130

Interanational express – Liz Taylor and Alastair Lane- Oxford university press- Elementary

* Very easy TOEIC – Anne Taylor and Garrett Byrne – Compass publissing First New

Tài liệu tham khảo:Campus TOEIC- a powerful springboard to a higher score on the TOEIC test

2

Anh văn 2

(Học sinh phải đạt Anh văn 1)

75

131– 200

* International express- pre-intermediate – Liz Taylor.

* TNT TOEIC – introductory course- volumn one – Lori- NXB NTV Nhân Trí Việt

Tài liệu tham khảo:Tactic for TOEIC – Listening and Reading test – Grant Trew – Oxford university press

a. Đối với học phần Anh văn 1: học sinh tham gia các bài kiểm tra và thi như sau: kiểm tra hệ số 1, kiểm tra hệ số 2, thi giữa kì và thi kết thúc môn. Điểm tổng kết tính theo qui định chung của bậc TCCN.
Các môn anh văn 1, anh văn 2 không tổ chức lớp vét hè.
b. Đối với học phần anh văn 2:

b1. Học sinh phải học đạt môn Anh văn 1 mới được đăng kí học anh văn 2.

b2. Điều kiện để học sinh dự thi cuối kì anh văn 2 (nhằm đạt chuẩn đầu ra):
+ học sinh đạt điểm TB các bài kiểm tra hệ số (hệ số 1, hệ số 2, thi giữa kì) > =5
+ học sinh vắng học không quá 20% số tiết qui định.

b3. Học sinh dự thi cuối kì học phần anh văn 2 bằng đề thi TOEIC của trung tâm TOEIC trường ĐH Tôn Đức Thắng nếu đạt từ 200 điểm trở lên được xét điểm M cho môn Anh văn 2. (HS được dự thi lần 2 nếu không đạt lần 1)

b4. Học sinh không đủ điều kiện dự thi (b2) phải đăng kí học lớp bổ sung kiến thức trước khi dự thi cuối kì.

b5. Sau 2 lần thi cuối kì, các học sinh không đạt môn anh văn 2 phải đăng kí và đóng tiền học trả nợ. * Những học sinh nộp chứng chỉ TOEIC do Trung tâm ETS TOEIC Việt Nam cấp tại thời điểm đầu mỗi học phần còn giá trị trong 2 năm sẽ được điểm Miễn cho học phần đó (không tính cho học phần kế tiếp); học sinh dù được miễn học phần nhưng vẫn phải đóng học phí do tính chung trong tổng học phí toàn khóaII.

II. CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC KHÓA 10

- Chuẩn đầu ra tin học: chứng chỉ A quốc gia cho tất cả các ngành ngoại trừ 3 ngành ngành tin học kĩ thuật lập trình, tin học quản trị mạng, thiết kế đồ họa.
- Cách tổ chức thực hiện: thay cuộc thi kết thúc môn tin học căn bản bằng đợt thi cấp chứng chỉ quốc gia tin học A.

1. Điều kiện để học sinh được dự thi chứng chỉ A tin học gồm có 2 điều kiện:
- Học sinh có điểm trung bình kiểm tra tại lớp (trung bình hệ số 1, hệ số 2) của môn tin học căn bản phải >= 5
- Không vắng học quá 20% số tiết qui định.

2. Các học sinh đủ điều kiện dự thi phải đăng kí, đóng lệ phí ôn và thi chứng chỉ A theo qui định của trường. Học sinh thi đạt chứng chỉ A được cấp chứng chỉ A và đạt điểm M môn tin học căn bản

3. Các học sinh không đủ điều kiện dự thi chứng chỉ A như mục (2) phải đăng kí học bổ sung kiến thức (như qui chế 40 về việc cấm thi) trước khi đăng kí dự thi chứng chỉ A tin học đợt 2.

4.Các học sinh đã thi chứng chỉ A nhưng chưa đạt phần thi nào thì phải đăng kí dự thi và đóng lệ phí thi phần thi đó ở các đợt thi kế tiếpTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm