Cơ sở vật chất
Phòng tin học (22/06/2011)

 Có 5 phòng máy tính, 40 máy pentium 4/phòng, có nối mạng Internet và trang bị phần mềm hiện đại

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 

 Các bài viết khác:
Ký túc xá(27/06/2011)
Thư viện(25/06/2011)
Hội trường(24/06/2011)
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm