Thông tin cần biết » Chuẩn đầu ra

 CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC SINH BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Sau khi học xong chương trình bậc TCCN chính quy 2 năm các ngành tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, người học phải đạt các chuẩn đầu ra trên các mặt sau:

1. Về kiến thức :

- Về các kiến thức liên ngành: phải đạt chuẩn đầu ra gồm có chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chuẩn đầu ra về tin học, trình độ nhận thức chính trị.
- Về kiến thức chuyên ngành: Học đầy đủ, điểm trung bình môn học đạt từ 5/10 trở lên cho các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo


2. Kỹ năng :

- Đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng chuyên môn

- Đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm: lập hồ sơ xin việc, ….

- Đạt chuẩn đầu ra về tin học

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ


3. Về ý thức và hành vi

- Không bị nhà trường kỷ luật đến mức cảnh cáo trong suốt quá trình học tại trường.

- Có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện trên cơ sở xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm, Cán sự lớp và được trường công nhận là đạt điểm rèn luyện đạo đức từ 75/100 điểm trở lên mỗi năm trong suốt khóa học tại trườngTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm