Trung cấp 3 năm » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2281217022839-1. Đơn phúc khảo-khiếu nại bài thi.docx
3281217022839-Kết quả thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp (dự kiến) đợt thi tháng 12.2017.xlsx
1/ THỜI HẠN HỌC SINH CÒN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NHÀ TRƯỜNG để trả nợ môn thi tốt nghiệp đối với các khóa như sau:
STT Khóa Thời hạn quản lý của Nhà trường
1 Trung cấp – Khối lớp 13C trở về trước Hết hạn quản lý
2 Trung cấp - Khối lớp 14C + 15C 03 năm tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần 1 và số lần dự thi lại cho 01 môn là không quá 03 lần 
3 Cao đẳng – Khối lớp 14N 04 năm tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần 1
 
 
2/ CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP
Nội dung Trug cấp – Khối lớp 14C và 15C
(theo thông tư 22 của Bộ GD&ĐT)
Cao đẳng – Khối lớp 14N 
(theo Quyết định 14 của Bộ LĐTB-XH)
Cách tính điểm xếp loại ra trường (Điểm trung bình học tập + điểm trung bình 3 môn thi tốt nghiệp) chia 2 (Điểm trung bình học tập x 3 + Điểm tốt nghiệp thực hành x 2 + Điểm tốt nghiệp lý thuyết ) chia 6
Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp (1)  Điểm của mỗi môn thi phải từ 5.0 trở lên.
(2)  Kết quả thẩm tra văn bằng PTTH đầu vào là “Hợp pháp”
(1)  Điểm của mỗi môn thi phải từ 5.0 trở lên.
(2)  Kết quả thẩm tra văn bằng PTTH đầu vào là “Hợp pháp”
Xếp loại tốt nghiệp căn cứ vào điểm xếp loại tốt nghiệp (viết tắt  ĐXLTN) + Đối với HS không có thi lại tốt nghiệp
-  Xuất sắc: ĐXLTN từ 9.0 đến 10
-  Giỏi: ĐXLTN từ 8.0 đến 8.9    
-  Khá: ĐXLTN từ 7.0 đến 7.9
-  Trung bình khá: ĐXLTN từ 6.0 đến 6.9
-  Trung bình: ĐXLTN từ 5.0 đến 5.9
 
+ Đối với HS có thi lại tốt nghiệp:
-  Có 01 môn thi lại tốt nghiệp, xếp loại cao nhất là “Khá”
-  Có 02 môn thi lại tốt nghiệp hoặc có 01 môn thi lại 02 lần, xếp loại cao nhất là “Trung bình khá”
-  HS phải thi lại tốt nghiệp không thuộc 02 trường hợp trên, xếp loại tốt nghiệp là “Trung bình”
+ Đối với SV không có thi lại tốt nghiệp
- Xuất sắc: ĐXLTN từ 9.0 đến 10
- Giỏi: ĐXLTN từ 8.0 đến 8.9    
- Khá: ĐXLTN từ 7.0 đến 7.9
- Trung bình khá: ĐXLTN từ 6.0 đến 6.9
-  Trung bình: ĐXLTN từ 5.0 đến 5.9
+ Đối với SV có thi lại tốt nghiệp: chỉ được xếp loại tốt nghiệp cao nhất là “Khá”

3/ CÁC ĐỢT THI  TỐT NGHIỆP  
-   Nhà trường tổ chức 02 đợt thi vào tháng 08 và tháng 12 hàng năm
-   HSSV còn thời hạn quản lý được nộp đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp (có xác nhận của địa phương/ cơ quan đang công tác) + kèm bảng photo bằng tốt nghiệp PTTH cho phòng đào tạo
-   Hạn chót nộp đơn vào tháng 6 (đợt 1) và tháng 10 (đợt 2)  hàng năm, phòng đào tào sẽ đưa tên học sinh vào danh sách xét điều kiện dự thi
 
4/ XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐỀ LÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU IN BẰNG TỐT NGHIỆP TCCN 
-   HSSV đang thuộc diện xét công nhận tốt nghiệp, kiểm tra lại thông tin nhân thân (họ tên, giới tính, năm sinh, nơi sinh). Phản hồi về cho thầy Hoàng Em (theo số điện thoại 028.38405791), hạn chót ngày 04/01/2018

5/ PHẢN HỒI KẾT QUẢ THI/ KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI
 - Thời gian phản hồi và nộp đơn phúc khảo: từ ngày 28/12/2017 đến hết ngày 04/01/2018
 - Mẫu đơn phúc khảo: tải file đính kèm
 


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm