Trung cấp 3 năm » Thông báo
TT NGÀY THI  THỨ GIỜ MÔN THI GHI CHÚ
1 14/12/2017 Năm 8h00 Lý thuyết tổng hợp Tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Thiết kế đồ họa)
2 14/12/2017 Năm 13h30 Chính trị Tất cả các ngành
3 15/12/2017 Sáu 8h00 Thực hành chuyên ngành  Tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Thiết kế đồ họa và ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp)
4 19/12/2017 Ba 8h00 Bảo vệ đồ án, tiểu luận Dành cho ngành Thiết kế đồ họa
5 19/12/2017 Ba 8h00 Thực hành chuyên ngành  Dành cho ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Lưu ý:
1/ Địa điểm thi: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh. 
2/ HSSV có mặt trước giờ thi 30 phút
3/ Khi đi thi mặc trang phục nghề nghiệp theo quy định và xuất trình thẻ HSSV/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân khi vào phòng thi


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm