Trung cấp 3 năm » Thông báo
Căn cứ vào Kế hoạch mua bảo hiểm cho HSSV của Phòng Tài chính đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể HSSV về việc triển khai mua bảo hiểm cho năm học 2016-2017 như sau

1. Đối tượng mua:
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 1 – Khối lớp 14N
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 2 – Khối lớp 15N
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 1 – Khối lớp 14C
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 2 – Khối lớp 15C
-         Bậc Trung cấp hệ 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C

2. Mức đóng bảo hiểm
-         Bảo hiểm y tế:
               o   457.380 đồng/người/12 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/1/2017 đến 31/12/2017
               o   571.725 đồng/người/15 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/10/2016 đến 31/12/2017
-         Bảo hiểm tai nạn: 45.000 đồng/người/năm
-         Các trường hợp đã tham gia Bảo hiểm y tế, HSSV photocopy thẻ Bảo hiểm y tế vẫn còn thời hạn nộp cho cô Mai Hoa – Phòng 007 đến hết ngày 7/10/2016

3. Thời hạn và địa điểm đăng ký:
-         Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/10/2016 (từ thứ hai đến thứ sáu)
-         Địa điểm: tại Phòng 007 – gặp cô Mai Hoa

4. Lưu ý:
-         Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc, HSSV là đối tượng có trách nhiệm phải tham gia, để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả do bệnh tật, tai nạn xảy ra với HSSV của trường.
-         Bảo hiểm tai nạn là bảo hiểm tự nguyện nhưng khuyến khích HSSV tham gia vì sự cố tai nạn rủi ro luôn xảy ra  bất ngờ, khó lường trước. HSSV cần có bảo hiểm tai nạn để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả khi tai nạn xảy ra


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm