Tin tức chung
Nhằm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có thể đánh giá và góp ý cho Nhà trường về chất lượng hoạt động của Trường TCCN Tôn Đức Thắng, giúp Trường có cơ sở để thay đổi, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động. Nhà trường thông báo thời gian triển khai lấy kết quả khảo sát "Sự hài lòng của học sinh, sinh viên đối với chất lượng hoạt động của Trường TCCN Tôn Đức Thắngnhư sau:
1. Thời gian thực hiện việc đánh giá: Từ 10/06/2016 đến 17h00 ngày 20/06/2016
-  Học sinh, sinh viên Log in vào "Hệ thống thông tin sinh viên" của mình, lựa chọn việc đánh giá chất lượng hoạt động của Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
-  Trong khoảng thời gian này, học sinh, sinh viên cần thực hiện sớm việc đánh giá Bảng khảo sát và có thể điều chỉnh kết quả Bảng khảo sát của mình.

2. Một số lưu ý
     2.1.    Những lợi ích khi học sinh, sinh viên đánh giá “đúng” chất lượng hoạt động của Trường TCCN Tôn Đức Thắng:
        a.    Là cơ hội tốt để học sinh, sinh viên đánh giá và góp ý cho Nhà trường về chất lượng hoạt động của Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
        b.    Giúp Nhà trường có cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của Trường TCCN Tôn Đức Thắng. Từ đó, có những thay đổi, hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động.
       
     2.2.   
Hướng dẫn cách thức đánh giá đúng cho học sinh, sinh viên
        a.    Mỗi câu hỏi có thang điểm đánh giá theo 5 mức, và học sinh, sinh viên chọn 1 trong các mức đánh giá được gợi ý.
        b.    Cho mỗi câu hỏi, học sinh, sinh viên cần dành thời gian nhất định để chọn mức điểm phù hợp theo đánh giá thực tế của mình.
        c.    Học sinh, sinh viên có thể đánh giá qua tất cả các câu hỏi, và trở lại chỉnh sửa mức điểm đánh giá của các câu hỏi mà mình thấy chưa phù hợp.
        d.   Học sinh, sinh viên chỉ nên kết thúc việc đánh giá khi tất cả mức điểm trả lời của mình cho tất cả các câu hỏi là hợp lý.
        e.    Học sinh, sinh viên cần phải thực hiện việc đánh giá nghiêm túc. Một số ví dụ điển hình mà học sinh, sinh viên cần tránh trong quá trình đánh giá:
                -       Chọn mức điểm trả lời giống nhau cho tất cả các câu hỏi.
                -       Chọn mức điểm trả lời bất kỳ mà không đọc câu hỏi, dẫn đến sự vô lý, mâu thuẫn về mức điểm trả lời giữa các câu hỏi có liên quan.
                -       Chọn mức điểm trả lời cho câu hỏi chung cuối cùng có nhiều khác biệt so với mức điểm trả lời của các câu hỏi chi tiết ở trên.
     2.3.    Cảnh báo những học sinh, sinh viên thực hiện việc đánh giá không nghiêm túc:
               Học sinh, sinh viên cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá. Mọi góp ý trên tinh thần xây dựng sẽ được Nhà trường nghiên cứu kỹ và có hành động khắc phục tương thích. Những trường hợp học sinh, sinh viên thực hiện việc đánh giá không nghiêm túc. Nhà trường sẽ có biện pháp xử lý thích hợp


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm