Cao đẳng nghề » Thông báo
File đính kèm:
2290816072611-Mẫu giấy gia hạn HK1 2016-2017 của cao đẳng nghề.docx
3290816072611-Mức học phí Cao đẳng nghề.docx
Căn cứ  kế hoạch thu học phí học kỳ 1/Năm học 2016-2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian thu học phí như sau:

1. Đối tượng thu: tất cả sinh viên của
        -  Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N
        -  Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 2 – Khối lớp 15N

2. Mức thu: xem chi tiết file đính kèm

3. Thời gian thu: từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/09/2016

4. Địa điểm đóng: Cô Diễm - Phòng đào tạo (P.010)

Lưu ý:  HSSV vì lý do đặc biệt không đóng học phí theo đúng quy định của trường, làm giấy gia hạn học phí học kì 1/2016-2017 (đính kèm mẫu gia hạn học phí) nộp tại phòng đào tạo P.010 (gặp cô Diễm)  từ  ngày ra thông báo đến hết ngày 23/09/2016


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm