Trung cấp 2 năm » Thông báo
File đính kèm:
2120917023359-Tình trạng Anh văn đến ngày 12.9.2017 up web.xlsx

1/ Đối tượng học (xem chi tiết file đính kèm)
-          HSSV còn nợ môn Anh văn (gồm Anh văn 0, Anh văn 1, Anh văn 2 và Anh văn 3)
-          HSSV được xếp lớp chính khóa để học tiếp Anh văn
2/ Thời gian đăng ký và đóng tiền
-          Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2017 tại Phòng trực trước cổng trường (gặp cô Mai).
-          Lệ phí:
STT Lớp Số tiết Lớp tổ chức Lớp trả nợ Lớp chính khóa
1 Anh văn 0 45 tiết 17A001 đến 17A010 600.000 đồng/HSSV  
2 Anh văn 1 60 tiết 16A106 800.000 đồng/HSSV Miễn phí
3 Anh văn 2 60 tiết 16A203 800.000 đồng/HSSV Miễn phí
4 Anh văn 3 60 tiết 16A303 800.000 đồng/HSSV Miễn phí
 
3/ Lịch học: xem trên website từ ngày 27/9/2017


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm