Tin học / Anh văn » Lịch thi
File đính kèm:
2071014120049-DANH SACH VA LICH THI CC THANG 10.2014.xlsx
- Lịch thi:

STT Nhóm  Sĩ số  Thứ  Giờ thi Ngày thi Phòng thi Ghi chú 
1 Nhóm 1 40 CN 7h 10/12/2014 204 TCCN 
2 Nhóm 2 40 CN 7h 210 TCCN 
3 Nhóm 3 40 CN 7h 203 Cepsatt


- Danh sách xem file đính kèm ở trên


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm