Trung cấp 3 năm » Lịch thi & kiểm tra
 

Ngày

Lớp

SL

Môn thi

T/G

Giờ bắt đầu làm bài

Hai

18/12

12B1

12B2

12B3

12 LTT

139

(3P)

Toán

Sinh

90’

50’

13g30

15g15

20/12

12B1

12B2

12B3

12 LTT

139

(3P)

Văn

Địa

120’

50’

13g30

15g45

Sáu

22/12

12B1

12B2

12B3

12 LTT

139

(3P)

Hóa

Sử

50’

50’

50’

13g30

14g35

15g40


Lưu ý: 
- 13g00 học viên tập trung tại hội trường HT7 và HT9 ( số 37/3 Ngô Tất Tố ) để xem danh sách phòng thi và số báo danh
- Học viên khi đi thi mang theo thẻ học sinh hoặc CMND để điểm danh vào phòng thi
- Các trường hợp vắng thi sẽ bị 0 (không) điểm. Không có làm bài bổ sung như kiểm tra 1 tiết


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm