Cao đẳng nghề » Thông báo
File đính kèm:
2090316074154-CĐTH - Khóa 1 - Khối lớp 14N - Danh sách tổng hợp tình hình học Anh văn đến tháng 2.2016.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0,1,2,3  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N  như sau
A.  LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0,  ANH VĂN 1 VÀ LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 2, ANH VĂN 3
Nội dung LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0 – 30 TIẾT LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC
ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 2 – 60 TIẾT
LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 3 – 60 TIẾT
Đối tượng đăng ký - Sinh viên có kết quả học Anh văn 0 là  “Không đạt” và sinh viên chưa học Anh văn 0 (danh sách đính kèm) - Sinh viên có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” và sinh viên chưa học Anh văn 1 (danh sách đính kèm) - Sinh viên có kết quả học Anh văn 2 là “Không đạt” (danh sách đính kèm) - Sinh viên có kết quả học Anh văn 3 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016
Lệ phí 120.000/ sinh viên 250.000 đồng/ sinh viên 640.000 đồng/sinh viên 640.000 đồng/sinh viên
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -       Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
-       Lớp có thể tổ chức vào buổi tối nếu không bố trí được lịch học ban ngày
-       Thời khóa biểu công bố trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu ngày 24/3/2016
 
 
 
B. LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2
1. Đối tượng học: Sinh viên đã học hoàn tất lớp bổ sung kiến thức Anh văn 1 – Nhóm 14A110  có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm)
2.  Thời khóa biểu học:
Lớp Tổng tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giáo viên
15A205 60 7 7h15-11h25 31-32,34,36-44 401 12 2/4/2016 2/7/2016 C. Quyên
 
 
C. LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 3
1. Đối tượng học: Sinh viên đã học hoàn tất lớp Anh văn 2 của các nhóm 14A205 à 14A208, có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm)
2.  Thời khóa biểu học:
Lớp Tổng tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số
tuần học
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giáo viên
14A302 36 4 12h30-15h55 31-39 403 9 30/3/2016 25/5/2016 C. Quyên
24 6 12h30-15h55 34-39 301 6 22/4/2016 27/5/2016
 
 


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm