Tin tức chung
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên; giúp học sinh – sinhviên  hiểu rõ một số qui định của luật giao thông vàcónhận thức đúng đắn để thực hiện nghiêm chỉnh theo qui định của luật giao thông
Trường TCCN Tôn Đức Thắng triển khai chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông” và chương trình “chiếu phim miễn phí chăm lo học sinh, sinh viên” cho toàn bộ học sinh - sinh viên bậc Cao đẳng nghề và Trung cấp như sau:

- Thời gian: từ 7h10 đến 11h30 - thứ 5 - ngày 20/10/2016
- Địa điểm: Hội trường lầu 5 - Phòng 505.
- Đối tượng tham gia:
        o   Học sinh các lớp khóa 15 mới tuyển sinh năm 2016 (Khốilớp 16C)
        o   Học sinh sinh viên các lớp khóa cũ không có giờ học gồm 15CK101; 15CT301; 15CX101; 15ND101; 15NL101; 15NT301; 14NB1; 14ND1; 14NL1; 14NT1.

Đề nghị Trợ lý công tác học sinh - sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến toàn thể học sinh không có giờ học tham gia.
Trợ lý công tác sinh viên,Giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp có trách nhiệm điểm danh HSSV tham dự để làm căn cứ đánh giá rèn luyện


Tin tức - thông báo mới nhất
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm