Cao đẳng » Lịch thi & kiểm tra
File đính kèm:
2171017083013-CĐN,TCCN - Khối lớp 15C,15N,16C - Lịch thi kết thúc môn (thi lần 1, thi lần 2) của HK1.2017.2018 - Bắt đầu từ ngày 9.11.2017.pdf
Lưu ý:
1/ HSSV bị cấm thi nếu:
_ Nợ học phí
_ Vắng học quá số tiết quy định (GV giảng dạy cấm thi)
_ Điểm quá trình học (kiểm tra hệ số) "Không đạt" theo quy định

2/ HSSV đăng nhập vào "Cổng thông tin HSSV" để tra cứu điểm quá trình học (điểm kiểm tra hệ số) và danh sách cấm thi (nếu thuộc các trường hợp ở trên, trong cột điểm thi sẽ có ký hiệu là "F"). 

3/ HSSV phản hồi danh sách cấm thi (ký hiệu "F" ở cột điểm thi) trước ngày thi trễ nhất là 02 ngày. Phòng đào tạo không giải quyết cho các trường hợp phản hồi ngay ngày thi vì bất kỳ lý do gì.


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm