Cao đẳng » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2170217082630-De cuong + quy dinh thuc tap nganh thoi trang.pdf
3170217082630-Giay xac nhan cua doanh nghiep dong y nhan hoc sinh thuc tap.pdf
4170217082630-Mau bao cao thuc tap tot nghiep nganh Thoi trang.doc
5170217082630-Mau phieu khao sat muc do hai long cua DN voi hoc sinh bac CĐ.pdf
1. Thời gian thực tập: 8 tuần, bắt đầu từ ngày 20/02/2017 đến 15/04/2017.
2. Điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp
    -  Đã hoàn tất nghĩa vụ học phí học kỳ 2/2016-2017 và đã nộp bản photo bằng tốt nghiệp PTTH
    -  Đã hoàn tất các môn học chuyên ngành.

3. Mua bảo hiểm thực tập: 30.000đ/sinh viên
    -  Thời gian mua bảo hiểm thực tập: từ ngày ra thông báo đến 24/02/2017 (liên hệ cô Hoa – Phòng X15, cơ sở 37/3 Ngô Tất Tố – Từ thứ hai đến thứ sáu). Sinh viên nào không tham gia mua bảo hiểm phải làm cam kết đảm bảo trong quá trình đi thực tập và nộp về cho Phòng đào tạo (X15)

4. Giáo viên hướng dẫn và lịch gặp GVHD:  
    -  Giáo viên hướng dẫn: Cô ThS. Nguyễn Lê Huyền Trân
    -  Lịch gặp GVHD: giờ hành chính thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

5. Điểm danh hàng tuần thực tập tốt nghiệp:
    -  Sinh viên gặp GVHD hàng tuần, ít nhất 01 lần/tuần  để báo cáo tiến độ thực tập và ký tên vào “Danh sách điểm danh hàng tuần thực tập tốt nghiệp”.
    -  Mỗi sinh viên có 01 “Nhật ký thực tập” (theo mẫu đính kèm) theo dõi tiến độ thực tập, trong đó ghi đầy đủ thời gian, địa điểm và nội dung công việc sinh viên được thực tập. GVHD sau khi kiểm tra Nhật ký thực tập sẽ ký tên xác nhận vào nhật ký từng tuần của sinh viên.
    -  GVHD có quyền từ chối hướng dẫn sinh viên và trả sinh viên về phòng đào tạo xử lý theo hình thức đình chỉ thực tập tốt nghiệp nếu sinh viên không liên hệ GVHD liên tiếp 02 tuần mà không có minh chứng xác đáng.

6. Các quy định về trình bày báo cáo:
    -  Định dạng trang: Top – 2cm; Bottom – 2cm; Left – 3cm; Right – 2 cm; Header + Footer: 1cm
    -  Font chữ: Times New Roman, size chữ 13. Riêng trang bìa size 22
    -  Khoảng cách giữa các dòng: 1.5 line
    -  Các tiêu đề in đậm
    -  Số trang được đánh giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy, và đánh số trang bắt đầu từ nội dung bài báo cáo (không tính phần lời mở đầu). Ngoài số thứ tự trang, sinh viên không trình bày bất kỳ nội dung gì khác trên Header + Footer 
    -  Báo cáo được in trang khổ giấy A4 (210 x 297 cm)

7. Các văn bản sinh viên phải nộp về (nộp bản chính)
    -  Trước khi bắt đầu đợt thực tập:
         + Giấy xác nhận của Doanh nghiệp về việc đồng ý tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp (có đóng mộc của DN) (theo mẫu đính kèm) cho GVHD. Hạn chót ngày 28/2/2017.
    -  Kết thúc đợt thực tập:
        (1)  01 cuốn báo cáo thực tập đóng gáy bình thường (không đóng gáy lò xo) được sắp xếp theo trình tự sau (theo mẫu đính kèm):
              +  Trang bìa
             +  Trang giới thiệu về báo cáo thực tập tốt nghiệp (thời gian thực hiện, sinh viên thực hiện, giáo  viên hướng dẫn, đơn vị thực tập, chuyên đề thực tập)
              +   Phiếu chấm điểm thực tập tốt nghiệp
              +   Nhận xét của cán bộ hướng dẫn tại DN (có ký tên, đóng mộc của DN)
              +   Nhật ký thực tập tốt nghiệp (có đóng mộc của DN)
              +   Lời nói đầu: nêu lý do chọn đề tài
              +   Mục lục (có đánh số trang của từng phần/chương)
              +  Nội dung cuốn báo cáo
              +   Phụ lục (nếu có)
       (2) 01 phiếu khảo sát mức độ hài lòng của DN với sinh viên thực tập (có đóng mộc của DN).  Phiếu khảo sát để riêng, không đóng chung vào cuốn báo cáo.
        (3) 01 đĩa CD chứa nội dung cuốn báo cáo đối với các cuốn báo cáo được GVHD đánh giá cao để lưu vào thư viện làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các khóa sau
              +  Dán nhãn trên đĩa ghi rõ họ tên; MSSV; lớp; tên GVHD; tên chuyên đề.
              +  Đĩa CD này được lưu chung với cuốn báo cáo thực tập

8. Các văn bản (bản chính) GVHD gửi về Phòng đào tạo 010
       (1) Giấy xác nhận của DN về việc đồng ý tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp (có đóng mộc của DN) => tổng hợp thành “Danh sách đơn vị thực tập tốt nghiệp” (theo mẫu). Hạn chót ngày 03/03/2017 (trễ nhất 02 tuần sau khi sinh viên đi thực tập)
        (2) Danh sách điểm danh hàng tuần thực tập tốt nghiệp (theo mẫu) có chữ ký của sinh viên.
        (3) Báo cáo thực tập của sinh viên (theo đúng biểu mẫu ISO theo trình tự quy định ở mục 7)
        (4) Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của DN với sinh viên thực tập
        (5) Đĩa CD + bài báo cáo thực tập của sinh viên đạt điểm cao và đúng biểu mẫu để lưu vào thư viện làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các khóa sau.


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm