Cao đẳng » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2200917103704-chia nhom hoc.xlsx
- Địa điểm học: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh
- Tuần 4: bắt đầu Từ ngày 25/09/2017
- Danh sách chia nhóm: sinh viên xem ở file đính kèm


STT Nhóm  Tên môn học Số
tiết
Thứ  Giờ học  Tuần
 học
Phòng  Số tuần học Ngày
 bắt đầu
Ngày
kết thúc
Giáo viên giảng dạy
1 17A001 Tiếng anh 0 45 2 12h30-16h40 4-12 302 9 25/09/2017 20/11/2017 Phạm Thị Hòa 
2 17A002 Tiếng anh 0 45 2 7h15-11h25 4-12 206 9 25/09/2017 20/11/2017 T. Huy + C. Quyên
3 17A003 Tiếng anh 0 45 3 12h30-16h40 4-12 301 9 26/09/2017 21/11/2017 Nguyễn Hữu Thanh 
4 17A004 Tiếng anh 0 45 3 7h15-11h25 4-12 206 9 26/09/2017 21/11/2017 Hoàng Khắc Huy
5 17A005 Tiếng anh 0 45 7 7h15-10h40 4-14 206 11 30/09/2017 09/12/2017 Phạm Thị Hòa 
6 17A006 Tiếng anh 0 45 6 7h15-11h25 4-12 206 9 29/09/2017 24/11/2017 Lê Minh Thanh
7 17A007 Tiếng anh 0 45 7 12h30-16h40 4-12 301 9 30/09/2017 25/11/2017 Đỗ Thị Hoa Quyên
8 17A008 Tiếng anh 0 45 6 7h15-11h25 4-12 208 9 29/09/2017 24/11/2017 Hoàng Khắc Huy
9 17A009 Tiếng anh 0 45 7 12h30-16h40 4-12 302 9 30/09/2017 25/11/2017 Hoàng Khắc Huy
10 17A010 Tiếng anh 0 45 7 7h15-11h25 4-12 207 9 30/09/2017 25/11/2017 Lê Minh Thanh
11 17A 101 Tiếng anh 1 75 2 7h15-10h40 4-12 207 9 25/09/2017 20/11/2017 Phạm Thị Hòa 
6 7h15-11h25 4-11 207 8 29/09/2017 17/11/2017 Đỗ Thị Hoa Quyên
12   Tiếng anh 2   _ Lịch học dự kiến tổ chức vào tháng 12/2017  Các bài viết khác:
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm