Đoàn thanh niên » Tin tức - thông báo
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 11 (Các lớp 12C) và các khóa trước chuyển sinh hoạt đoàn, Ban chấp hành Đoàn Trường TCCN Tôn Đức Thắng thông báo cho các chi đoàn trên về việc chuyển hồ sơ đoàn như sau:

1. Quy định về việc rút sổ đoàn:
Tất cả Đoàn viên Chi Đoàn khóa 11 (Các lớp 12C) và các khóa trước (tốt nghiệp hoặc chưa đủ điều kiện tốt nghiệp) bắt buộc phải rút sổ Đoàn chuyển về nơi công tác mới hoặc về địa phương nơi cư trú để tiếp tục sinh hoạt Đoàn theo quy định của điều lệ Đoàn TNCS HCM (vì Ban Chấp hành chi đoàn khóa 11 và khóa trước đã giải tán).

Đoàn viên khi đi rút sổ đoàn phải:
- Đem theo CMND hoặc Thẻ Sinh viên bản gốc (không chấp nhận các bản photo).
- Liên hệ cán bộ trực công tác Đoàn (P010, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố) để được giải quyết.

Lưu ý:
- Việc rút sổ đoàn được giải quyết ngay trong ngày. Liên hệ cán bộ đoàn qua số điện thoại (08) 38405 791 trước khi trực tiếp đến Trường.
- Trường hợp rút sổ đoàn cho người khác (người A) thì người đi rút sổ đoàn phải có CMND bản gốc của người A (không chấp nhận các trường hợp photo), nếu không có CMND bản gốc thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương).

2. Thời hạn rút sổ đoàn:
- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2016
- Sau thời hạn trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết chuyển bất kỳ hồ sơ đoàn, xác nhận công tác đoàn của đoàn viên.

Ban Chấp hành Đoàn Trường TCCN TĐT đề nghị Ban Chấp hành các Chi đoàn khóa 11 và các khóa trước triển khai thông báo này đến các bạn Đoàn viên  của  Chi Đoàn  biết và thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung thông báo này


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm