Đoàn thanh niên » Tin tức - thông báo
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nay Ban chấp hành Đoàn Trường thông báo đến Đoàn viên lớp 14C về việc rút sổ đoàn và đóng đoàn phí năm 2016 như sau
-         Những học sinh tốt nghiệp trong tháng 10/2016 sẽ nhận sổ Đoàn tại phòng 010 khi nhận bằng tốt nghiệp.
-         Những học sinh không tốt nghiệp đợt tháng 10/2016 sẽ nhận sổ Đoàn tại Đoàn trường Quận 7 theo hướng dẫn ở link sau: http://doanhoi.tdt.edu.vn/lich-rut-so-doan-89.html
            Theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn viên không còn học tại trường phải thực hiện chuyển sinh hoạt đoàn về địa phương hoặc tại nơi làm việc mới. Quá 12 tháng kể từ ngày Đoàn viên ra trường mà không thực hiện chuyển sinh hoạt Đoàn thì Đoàn trường sẽ không giải quyết các trường hợp mất hay thất lạc sổ đoàn của Đoàn viên đó.
            Mọi khiếu nại về sổ Đoàn xin liên hệ thầy Hoàng Em phone: 08 38405791, hoặc liên hệ trực tiếp  tại P.010 Trường TCCN Tôn Đức Thắng


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm