Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Thông báo
File đính kèm:
2090316074732-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Khối lớp 14C - Danh sách tổng hợp tình hình học Anh văn đến tháng 2.2016.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm – Khóa 1 – Khối lớp 14C như sau
A.  LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0, LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1 VÀ LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 2

Nội dung LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 2 – 60 TIẾT
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” và sinh viên chưa học Anh văn 1 (danh sách đính kèm) - Học sinh có kết quả học Anh văn 2 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016
Lệ phí 520.000 đồng/ học sinh 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -       Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
-       Lớp có thể tổ chức vào buổi tối nếu không bố trí được lịch học ban ngày
-       Thời khóa biểu công bố trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016
 
 
B. LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2
1. Đối tượng học: Học sinh đã học hoàn tất lớp  Anh văn 1 – Nhóm 14A110  có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm) được xếp lớp học tiếp Anh văn 2 chính khóa nhóm 15A206
2.  Thời khóa biểu học: Xem chi tiết trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm