Tin học / Anh văn » Thông báo
Học sinh nhận chứng chỉ tin học vào các buổi chiều 2,4,6  tại Phòng trực tuyển sinh 
Thủ tục nhận chứng chỉ :
-  Chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh (có hình ảnh)
-  Các trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền được phường xã xác minh và photo chứng minh nhân dân của người được nhận và người nhận thay


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm