Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Kết quả học tập
TT Lớp  MHS  Họ và tên  Môn tốt nghiệp  Xét đạt tốt nghiệp BSVH 
Toán  Lý  Hóa
1 10CKA1 10C008KA Nguyễn Thị Ngọc  Giàu  9.5 M 10 Đạt 
2 10CU1 10C0013U Phạm Thị Thùy  Trang  M 6 M Đạt 
3 11CL1 11C0005L Nguyễn Hoàng  Vy  6 6 9.5 Đạt 
4 12CD1 12C1071D Nguyễn Thanh Phong  9 6.5 8.5 Đạt 
5 12CK1 12CK1256 Nguyễn Thị  Thảo  M M M Đạt 
6 12CK1 12C1138K Đặng Thụy Quỳnh  Như  M 6 M Đạt 
7 12CK2 12C1136K Phạm Thị Việt  Hà  7.5 7 M Đạt 
9 12CN2 12C114N Nguyễn Tấn  Danh  M M 7 Đạt 
10 12CX2 12C1106X Trần Quang  Phúc  7.5 5 9.5 Đạt 
12 13CK1 13CK3007 Võ Lê Ngọc  Huyền  M 5 10 Đạt 
13 13CK1 13CK3017 Trần Thanh  Hậu  M M M Đạt 
14 13CQ1 13CQ3001 Huỳnh Long  Phước  7.5 5.5 7 Đạt 
19 14CH1 14CH3002 Phạm Quốc  Bảo 7 5 7.5 Đạt 
20 14CK1 14CK3008  Trương Thị Hồng  Nhi  10 7.5 M Đạt 
21 14CK1 14CK3003 Hoàng Thu  Trang  10 7 10 Đạt 
22 14CK1 14CK3001 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  7 5 7.5 Đạt 
23 14CN1 14CN2032 Nguyễn Thị Phương  Thơm  8 7 7.5 Đạt 
24 14CN1 14CN3002 Bùi Nguyễn Duy  An 5.5 6 7.5 Đạt 
26 13CK1 14CK3020 Lê Thị Bích  Viên  6.5 M 10 Đạt Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm