Trung cấp 2 năm » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2250517022059-Danh-sach-bSVH-He-3-nam-15.xlsx
Thời gian học : Ca 3,4 : 12h30 đến 16h40; Ca 5: 17h45->21h00
1/ Quy định về đối tượng học
 _ Học sinh chưa đạt tốt nghiệp THPT các khóa 
2/ Quy định về khảo thí
_ Giáo viên sẽ cho HSSV làm 1 bài kiểm tra theo ngày công bố trong thời khóa biểu 
_ Học sinh có kết quả các môn >=5 đủ điều kiện thi tốt nghiệp bổ sung văn hóa 
_ Danh sách và lịch thi đủ điều kiện thi tốt nghiệp BSVH :  dự kiến công bố 26/06/2017


Các bài viết khác:
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm