Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2240417110305-danh-sach-hoc-BSVH-khoa-15.pdf
Thời gian học : Ca 5: 17h45->21h00
1/ Quy định về đối tượng học
 _ Học sinh chưa đạt tốt nghiệp THPT các khóa 
2/ Quy định về khảo thí
_ Giáo viên sẽ cho HSSV làm 1 bài kiểm tra theo ngày công bố trong thời khóa biểu 
_ Học sinh có kết quả các môn >=5 đủ điều kiện thi tốt nghiệp bổ sung văn hóa 
_ Danh sách và lịch thi đủ điều kiện thi tốt nghiệp BSVH :  dự kiến công bố 26/06/2017


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm