Hoạt động của trường » Hoạt động Ban Cao đẳng - Trung cấp
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện các văn bản kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường TCCN Tôn Đức Thắng lần thứ 2, nhiệm kỳ 2014 - 2017, xác định mục tiêu và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2017 – 2019

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban giám hiệu Trường TCCN Tôn Đức Thắng. Ngày 16 tháng 05 năm 2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường TCCN Tôn Đức Thắng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2019 được long trọng tổ chức. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhận tại Đại hộiChào cờ khai mạc đại hội
 


Đại hội Đoàn trường - Trường TCCN Tôn Đức Thắng
 


BCH nhiệm kỳ 2014-2017 tuyên bố hết nhiệm kỳ

 Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm