Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Điểm thi tốt nghiệp
File đính kèm:
2221215080003-Kết quả thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp bậc TCCN (dự kiến) đợt thi tháng 12.2015.pdf
- Phản hồi kết quả công nhận tốt nghiệp: đến hết ngày 25/12/2015 tại phòng đào tạo 010
- Xem kết quả công nhận tốt nghiệp (chính thức): ngày 4/1/2016
- Các trường hợp chưa có kết quả phản hồi của Sở Giáo dục về tính HỢP PHÁP của văn bằng PTTH đầu vào sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp bậc TCCN trong đợt tháng 12.2015 này. Các trường hợp này sẽ được công nhận tốt nghiệp TCCN bổ sung sau khi có công văn phúc đáp của Sở về tính hợp pháp của văn bằng PTTH
- Theo quy chế, học sinh xếp loại tốt nghiệp từ loại KHÁ trở lên sẽ bị giảm đi một mức nếu có tổng số ĐVHT phải thi lại vượt quá 10% so với tổng ĐVHT hoặc đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp hạ bậc xếp loại tốt nghiệp sẽ được đem ra Hội đồng xem xét.


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm