Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2200516065109-Lịch học giáo dục Quốc phòng an ninh đợt tháng 5.2016.pdf
Lưu ý:
_ Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h25; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h40; Ca 5: 17h45 → 21h00
_ Tuần 39 bắt đầu từ ngày 23/5/2016


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm