Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Thời khóa biểu

1/ Thời gian học: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu học ngày 18/9/2017 và kết thúc (dự kiến) ngày 26/4/2018

2/ Địa điểm học: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh

3/ Lịch học

Lớp Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
12B1
P.207
1 13g00-13g40 Toán Hóa Sử Văn (1 tuần học - 1 tuần nghỉ) . Bắt đầu từ 6/10/2017
2 13g40-14g20 Toán Hóa Sử
3 14g40-15g20 Sinh Văn Địa Toán
4 15g20-16g00 Sinh Văn Địa Toán  
12B2
P.209
1 13g00-13g40 Sinh Văn Địa Toán Văn (1 tuần học - 1 tuần nghỉ). Bắt đầu từ 13/10/2017
2 13g40-14g20 Sinh Văn Địa Toán
3 14g40-15g20 Toán Hóa Sử
4 15g20-16g00 Toán Hóa Sử  
12B3
p. 206
1 13g00-13g40 Hóa Toán Văn Toán Sử
2 13g40-14g20 Hóa Toán Văn Toán Sử
3 14g40-15g20 Địa Văn Toán Sinh
4 15g20-16g00 Địa Văn   Sinh



Tin tức - thông báo mới nhất
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm