Trung cấp 3 năm » Thời khóa biểu
1/ Lịch học bổ sung kiến thức văn hóa lớp 10 (Đợt 1). 

STT Thứ Thời gian học  Môn  Giáo viên giảng dạy  Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc  Phòng học  Ghi chú 
1 BẢY 13h -16h15 TOÁN  Lê Viết Thanh  24/09/2017 30/12/2017 208 Thi kết thúc môn 30/12/2017
2 13h -16h15 VẬT LÝ  Hoàng Văn Anh  20/09/2017 11/10/2017 208 Thi kết thúc môn 13/10/2017
SÁU 22/09/2017 13/10/2017
3 HAI 13h -16h15 VĂN HỌC Trần Thị Bích Thủy  18/09/2017 13/11/2017 208 Thi kết thúc môn 17/11/2017
15/11/2017
SÁU 17/11/2017 208

- Lịch học các môn: Hóa - Sử - Địa: sẽ thông báo sau

2/ Đối tượng học

- Học sinh ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp - Lớp 16CY103
- Học sinh khối lớp 15C - có kết quả học bổ sung kiến thức văn hóa lớp 10 ở năm học 2016-2017 là "Không đạt" liên hệ cô Mai (phòng trực trước cổng trường) để đăng ký học, thời gian đăng ký đến hết ngày 15/9/2017. 

3/ Quy định kiểm tra

_ Giáo viên sẽ cho HSSV làm 1 bài kiểm tra theo ngày công bố trong thời khóa biểu 
_ Học sinh có kết quả các môn >=5 đủ điều kiện xét lên lớp học bổ sung văn hóa trình độ lớp 11
_ Học sinh vắng quá 20% tiết học sẽ không được dự thi kết thúc môn Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm