Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Công tác tốt nghiệp

1/ Thời hạn nhận đơn phúc khảo:     11/09/2017 đến 15/09/2017
2/ Địa điểm nhận đơn phúc khảo:     P.10-98 Ngô Tất Tố, P19, Q. Bình Thạnh
3/ Thông báo kết quả phúc khảo:    15h ngày 21/09/2017 (Bản tin và website).
4/ Lệ phí:   20.000đồng/1 môn.
5/ Chú ý:
·      Mẫu đơn nhận tại P.10 (liên hệ C.Hiền ) hoặc tải Mẫu đơn đính kèm
·      Thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn phúc khảo
·      Không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện.


Tin tức - thông báo mới nhất
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm