Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Kết quả học vụ
File đính kèm:
2110917020103-File xét học vụ năm 2016-2017 Bậc CĐ-TC 2 năm.xlsx
1/ Thời gian phản hồi kết quả xét học vụ: đến hết ngày 15/9/2017 cho cô Hiền (Phòng 010)
2/ Thời gian công bố kết quả xét học vụ chính thức: ngày 27/9/2017


Các bài viết khác:
Tin tức - thông báo mới nhất
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm