Cao đẳng » Thông báo
I. Mục đích
-         Thực hiện theo công văn số 1396/TCDN-GV của Tổng Cục dạy nghề ngày 16/6/2017 về việc sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2017 để cung cấp và giải đáp các thắc mắc về quy chế đào tạo, quy chế công tác HSSV, quy chế đánh giá rèn luyện, chính sách miễn giảm học phí, chính sách học bổng – khen thưởng, yêu cầu về chuẩn đầu ra và các kỹ năng sống cho sinh viên.
-        Giáo dục cho sinh viên tính lễ phép, tôn trọng kỷ luật và tinh thần tự giác học tập.
-        Trang bị các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội, về ý thức trách nhiệm với cộng đồng, về kỹ năng sinh tồn,…
II. Hình thức đánh giá:                                                                                          
-   Phòng đào tạo sẽ tổ chức điểm danh và cho HSSV làm kiểm tra vào cuối mỗi buổi sinh hoạt.
-    Kết quả làm kiểm tra các chuyên đề được sử dụng để tính điểm rèn luyện cho HSSV.
-    HSSV không thực hiện nghiêm túc việc tham gia hoặc kết quả kiểm tra “không đạt” sẽ bị trừ điểm đánh giá rèn luyện.
III. Lịch sinh hoạt
3.1. Dành  cho HSSV bậc CĐN (Khối lớp 15N), bậc TCCN 2 năm và 3 năm (Khối lớp 15C, 15C)
Các buổi sinh hoạt chuyên đề và khám sức khỏe từ ngày 13/9 đến ngày 18/9/2017, HSSV có thể tham dự ca sáng hoặc ca chiều, tùy thuộc lịch trống trong thời khóa biểu học của HSSV.
NGÀY Thứ Ca Phòng Nội dung
7/9/2017 NĂM 13h00-15h00 201 TC khóa cũ: Quy chế đào tạo, học vụ
8/9/2017 SÁU 13h00-15h00 201 CĐN khóa cũ: Quy chế đào tạo, học vụ
13/9/2017 7h30-11h30 505 _ Chuyên đề “Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực – 3 cội rễ để thành công”
_ Khám sức khỏe đầu năm
13h00-17h00 505
15/9/2017 SÁU 7h30-11h30 505 Chuyên đề “Xây dựng mục tiêu cuộc đời”
13h00-17h00 505
18/9/2017 HAI 7h30-11h30 505 Chuyên đề “giáo dục an toàn giao thông”
13h00-17h00 505
 
 
3.2. Dành cho HSSV bậc CĐ và TC mới nhập học năm 2017 (Khối lớp 176- và 175-)
_ Danh sách chia nhóm, HSSV xem trên website caodang.tdt.edu.vn từ ngày 1/9/2017
_ Lịch chi tiết như sau:
NGÀY Thứ Ca Phòng Nội dung
5/9/2017 BA 7h30-9h30 204 _Nhóm 1: Test Anh văn đầu vào (7h30-8h30)
_Nhóm 2: Test Anh văn đầu vào (8h30-9h30)
201 _Nhóm 3+4: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
9h30-11h30 204 _Nhóm 3: Test Anh văn đầu vào (9h30-10h30)
_Nhóm 4: Test Anh văn đầu vào (10h30-11h30)
201 Nhóm 1+2: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
13h00-15h00 204 _Nhóm 5: Test Anh văn đầu vào (13h - 14h)
_Nhóm 6: Test Anh văn đầu vào (14h - 15h)
201 _Nhóm 7+8: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
15h00-16h00 204 _Nhóm 7: Test Anh văn đầu vào (15h - 16h)
_Nhóm 8: Test Anh văn đầu vào (16h - 17h)
201 _Nhóm 5+6: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
6/9/2017 7h30-9h30 204 _Nhóm 9: Test Anh văn đầu vào (7h30-8h30)
_Nhóm 10: Test Anh văn đầu vào (8h30-9h30)
201 _Nhóm 11+12: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
9h30-11h30 204 _Nhóm 11: Test Anh văn đầu vào (9h30-10h30)
_Nhóm 12: Test Anh văn đầu vào (10h30-11h30)
201 _Nhóm 9+10: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
13h00-15h00 204 _Nhóm 13: Test Anh văn đầu vào (13h - 14h)
_Nhóm 14: Test Anh văn đầu vào (14h - 15h)
201 _Nhóm 15+16: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
15h00-16h00 204 _Nhóm 15: Test Anh văn đầu vào (15h - 16h)
_Nhóm 16: Test Anh văn đầu vào (16h - 17h)
201 _Nhóm 13+14: Giới thiệu TDTU và quy chế đào tạo, học vụ
7/9/2017 NĂM 7h30-11h30 505 Nhóm 1,2,3,4,5,6,7,8:

+ Quy chế công tác HSSV, chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức (7h30 - 9h00)

+ Hoạt động Đoàn thanh niên – Hội sinh viên; chế độ chính sách đối với học sinh (9h15-10h15)

+ Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường (10h30-11h15)
13h00-17h00 505 Nhóm 9,10,11,12,13,14,15,16:
+ Quy chế công tác HSSV, chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức (13h00-14h30)
+ Hoạt động Đoàn thanh niên – Hội sinh viên; chế độ chính sách đối với học sinh (14h45-15h45)
+ Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường (16h00-17h00)
13h00-15h00 201 Quy chế đào tạo, học vụ
8/9/2017 SÁU 7h30-11h30 505 Nhóm 1,2,3,4,5,6,7,8 + CĐN Khóa cũ
Chuyên đề “Kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ và kỹ năng sơ cứu ban đầu”
13h00 - 17h00 505 Nhóm 9,10,11,12,13,14,15,16 + TCCN Khóa cũ
Chuyên đề “Kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ và kỹ năng sơ cứu ban đầu”
13h00-15h00 201 Quy chế đào tạo, học vụ
11/9/2017 HAI 13h00-15h30 104 _Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh) gặp SV khóa mới
11/9/2017 HAI 13h00-15h30 201 _Ngành Kế toán  tổ chức gặp mặt SV khóa mới
11/9/2017 HAI 13h00-15h30 302 _Ngành Quản trị khách sạn  tổ chức gặp mặt SV khóa mới
12/9/2017 BA 7h30-10h00 001 _ Khối ngành Điện tổ chức gặp mặt SV khóa mới
12/9/2017 BA 7h30-10h00 106 _Ngành Xây dựng tổ chức gặp mặt SV khóa mới
12/9/2017 BA 7h30-10h00 004 _Ngành Thiết kế đồ họa  tổ chức gặp mặt SV khóa mới
13/9/2017 7h30-11h30 505 _ Nhóm 1,2,3,4,5,6,7,8 + Khóa cũ: Chuyên đề “Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực – 3 cội rễ để thành công”
_ Nhóm 9,10,11,12,13,14,15,16  + Khóa cũ: Khám sức khỏe đầu năm
13h00-17h00 505 _ Nhóm 9,10,11,12,13,14,15,16 + Khóa cũ: Chuyên đề “Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực – 3 cội rễ để thành công”
_ Nhóm 1,2,3,4,5,6,7,8  + Khóa cũ: Khám sức khỏe đầu năm
14/9/2017 NĂM 7h30-10h00 212 _Ngành Thiết kế thời trang tổ chức gặp mặt SV khóa mới
14/9/2017 NĂM 7h30-10h00 201 _ Ngành Tiếng Anh tổ chức gặp mặt SV khóa mới
14/9/2017 NĂM 13h00-15h30 201 _Ngành Marketing  tổ chức gặp mặt SV khóa mới
14/9/2017 NĂM 13h00-15h30 302 _Khối ngành Công nghệ thông tin tổ chức gặp mặt SV khóa mới
15/9/2017 SÁU 7h30-11h30 505 _ Nhóm 1,2,3,4,5,6,7,8 + Khóa cũ: Chuyên đề “Xây dựng mục tiêu cuộc đời”
13h00-17h00 505 _ Nhóm 9,10,11,12,13,14,15,16 + Khóa cũ: Chuyên đề “Xây dựng mục tiêu cuộc đời”
18/9/2017 HAI 7h30-11h30 505 Nhóm 1,2,3,4,5,6,7,8 + Khóa cũ
Chuyên đề “giáo dục an toàn giao thông”
13h00-17h00 505 Nhóm 9,10,11,12,13,14,15,16  + Khóa cũ
Chuyên đề “giáo dục an toàn giao thông”Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm