Cao đẳng » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2061217101104-danh-sach-thi.xlsx
I) Lịch thi: 

TT NGÀY THI  THỨ GIỜ MÔN THI GHI CHÚ
1 14/12/2017 Năm 8h00 Lý thuyết tổng hợp Tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Thiết kế đồ họa)
2 14/12/2017 Năm 13h30 Chính trị Tất cả các ngành
3 15/12/2017 Sáu 8h00 Thực hành chuyên ngành  Tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Thiết kế đồ họa và ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp)
4 19/12/2017 Ba 8h00 Bảo vệ đồ án, tiểu luận Dành cho ngành Thiết kế đồ họa
5 19/12/2017 Ba 8h00 Thực hành chuyên ngành  Dành cho ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Lưu ý:
1/ Địa điểm thi: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh. 
2/ HSSV có mặt trước giờ thi 30 phút
3/ Khi đi thi mặc trang phục nghề nghiệp theo quy định và xuất trình thẻ HSSV/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân khi vào phòng thi

II) Phân bố phòng thi

1. Phòng lý thuyết      
TT Phòng  SÁNG
14/12/2017
CHIỀU
14/12/2017
SÁNG
15/12/2017
Ghi chú 
LÝ THUYẾT TH CHÍNH TRỊ THỰC HÀNH CN  
1 301 03- Kế toán - CĐ
14- Kế toán - TC
02-KT Lập trình-CĐ
02- KT Lập trình-TC
06-Quản trị mạng - CĐ
04-Quản trị mạng-TC
04-Lắp ráp CĐ-CĐ
35- Tất cả các ngành bậc CĐ + Ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp    
2 302 02-KT May-CĐ
05-Xây dựng-TC
09-Nhà hàng-TC
04- Điện CN-TC
09-Điện CN-CĐ
04- Điện lạnh-CĐ
17-Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
40 - Các ngành còn lại 13- Kế toán - TC
14- Kế toán - CĐ
04-Xây dựng-TC
 
2. Phòng thực hành       
TT Phòng  SÁNG
15/12/2017
SÁNG
19/12/2017
  Ghi chú 
1 001 04- Điện CN-CĐ
04- Điện CN- TC
     
2 003 07- Nhà hàng-TC      
3 203 05 -Quản trị mạng-TC
04 -Quản trị mạng-CĐ
03 - KT Lập trình -CĐ
05 -KT Lập trình-TC
     
4 004   06- Đồ họa    
5 BXART   17-Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp   Thi tại TT BXART - Quận 2

III) Danh sách thi (xem file đính kèm ở trên)


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm