Tin học / Anh văn » Lịch thi
File đính kèm:
2150514102511-DANH SACH VA LICH THI 25.05.2014 (1).xls
- Danh sách xem file đính kèm 
- Lịch thi:
STT Nhóm  Sĩ số  Thứ  Giờ thi Ngày thi Phòng thi
1 Nhóm 1 35 CN 7h 25/05/2014 116
2 Nhóm 2 35 CN 7h 204
3 Nhóm 3 35 CN 7h 207
4 Nhóm 4 35 CN 7h 209
5 Nhóm 5 35 CN 10h 116
6 Nhóm 6 35 CN 10h 204
7 Nhóm 7 35 CN 10h 207
8 Nhóm 8 35 CN 10h 209

Lưu ý:
* ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC SẼ ĐƯỢC LẤY ĐỒNG THỜI LÀM ĐIỂM THI 
* KẾT THÚC MÔN TIN HỌC CĂN BẢN CÁC KHÓA 10 (11C), 11 (12C) VÀ 12 (13C)
* HỌC SINH PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC GiỜ THI 15 PHÚT
* HỌC SINH PHẢI MANG THEO THẺ HỌC SINH  (HOẶC CMND) MỚI ĐƯỢC VÀO THI
* HỌC SINH TỰ BẢO QUẢN TƯ TRANG 
* DANH SÁCH ĐÍNH KÈM 


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm