Cao đẳng » Thông báo
File đính kèm:
2281216121036-Mức học phí Cao đẳng nghề.docx
3281216121036-Mẫu giấy gia hạn HK2 2016-2017 của cao đẳng nghề.docx
Căn cứ  kế hoạch thu học phí học kỳ 2/Năm học 2016-2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian thu học phí như sau
1. Đối tượng thu: tất cả sinh viên của
        -  Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N
        -  Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 2 – Khối lớp 15N

2. Mức thu: xem chi tiết file đính kèm

3. Thời gian thu: từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2017

4. Địa điểm đóng: Cô Mai Hoa - Phòng X15 , Cơ sở 37/3 Ngô Tất Tố

Lưu ý:  HSSV vì lý do đặc biệt không đóng học phí theo đúng quy định của trường, làm giấy gia hạn học phí học kì 2/2016-2017 (đính kèm mẫu gia hạn học phí) nộp tại Phòng X15 (gặp cô Mai Hoa)  từ  ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2017


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm