Tin học / Anh văn » Lịch thi
File đính kèm:
2140515035418-Danh sách dự thi chứng chỉ Quốc gia tin học trình độ A ngày 17.5.2015.pdf
Lưu ý:     
* Điểm thi chứng chỉ a tin học sẽ được lấy đồng thời làm điểm thi kết thúc môn tin học căn bản
* Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút 
* Thí sinh phải mang theo thẻ học sinh  (hoặc cmnd) mới được vào thi
* Thí sinh tự bảo quản tư trang
* Thí sinh xem danh sách chia nhóm ở file đính kèm
- Lịch thi: 

STT Nhóm Sĩ số Thứ Giờ thi Ngày thi Phòng thi Ghi chú
1 Nhóm 1 40 CN 8h 17/05/2015 203  
2 Nhóm 2 40 CN 8h 204  
3 Nhóm 3 40 CN 8h 210  

- Danh sách chia nhóm xem file đnh kèm ở trên


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm