Tin tức chung
File đính kèm:
2130116010248-DON DE NGHI MIEN GIAM.doc
3130116010248-NGHI DINH 86-2015 quy dinh muc HP dc mien giam.pdf
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021(Nghị định 86 đính kèm); Ban CĐTH–TCCN đề nghị tất cả học sinh sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí nộp hồ sơ như sau:
I. Đối tượng thực hiện:
                                             
TT Đối tượng Hồ sơ
(Bản sao hoặc bản photocopy có công chứng, không nhận bản gốc)
I.            A.Đối tượng được miễn học phí
1 Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Cụ thể:
-  HSSV là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
-   HSSV là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
-   HSSV là con của liệt sỹ.
-   HSSV là con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh.
-   HSSV là con của bệnh binh.
-  HSSV là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh.
3. Giấy xác nhận thuộc đối tượng của cơ quan quản lý đối tượng người có công.
2 HSSV thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
b) Mồ côi cả cha và mẹ;
c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;
g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh.
3. Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ.
4. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
3 HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Kết luận của Hội đồng xét duyệt Trợ cấp xã hội cấp xã (theo Mẫu số 01-Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012)
3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2015).
4 HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh
3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2015).
5 HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh
3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.
6 Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh.
3. Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
I.            B.Đối tượng được giảm 70% học phí
1 HSSV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo qui định của cơ quan có thẩm quyền. 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số.
3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.
 
I.            C.Đối tượng được giảm 50% học phí
1 HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh.
3. Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.
 
 

II.Một số điểm chú ý:

1.Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 11/01/2015 đến ngày 20/01/2015 tại Phòng đào tạo (P.010).

2.Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu sinh viên có thắc mắc gì thì cần liên hệ hệ Phòng đào tạo (P010) (gặp Cô Diễm) để được hỗ trợ giải quyết.

3.Sinh viên thuộc đối tượng bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; HSSV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo qui định của cơ quan có thẩm quyền phải làm hồ sơ mới theo từng học kỳ. Các đối tượng còn lại, hồ sơ làm 1 lần cho cả khóa.

4. Học sinh thuộc đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trung cấp đã được Nhà Trường khấu trừ một phần tiền miễn giảm HK1/15-16 ngay trong học phí HK1/15-16; phần chênh lệch còn lại (nếu có) HS sẽ nhận khi có thông báo. Do vậy, HS phải nộp Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu) để Nhà trường hoàn tất hồ sơ miễn giảm học phí HK1/15-16.

5.Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí tạm dừng học tập, khi xin học trở lại phải làm đơn xin tiếp tục hưởng chế độ miễn, giảm học phí.
 
Hiện nay, Nhà Trường đang trong thời gian chờ Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Do vậy, nếu có thay đổi bổ sung trong Thông tư sau này, Nhà Trường sẽ cập nhật để HSHSSV thực hiện.  Ngay sau khi có quyết định cấp kinh phí của Bộ Tài chính, Nhà trường sẽ thông báo HSHSSV liên hệ nhận tiền tại Trường.

Để đảm bảo quyền lợi, HSSV vui lòng nộp hồ sơ về Phòng đào tạo TCCN đúng thời gian thông báo. 


Tin tức - thông báo mới nhất
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm