Tin học / Anh văn » Kết quả học tập
_Kết quả được xét Đạt : Tổng trung bình điểm thi >=5 và không có môn thi dưới 3
_Học sinh xét đạt, đóng lệ phí 60.000 đồng /học sinh để hoàn tất thủ tục chuyển điểm vào hệ thống in bằng cấp chứng chỉ A Tin học tại Phòng Tuyển sinh (Cô Nhung)
_ Học sinh xét không đạt đóng tiền dự thi lần 2 : 60.000đồng /học sinh tại Phòng Tuyển sinh (Cô Nhung)
_ Học sinh thuộc diện cấm thi có thể đăng ký thí sinh tự do Trung tâm Cepsatt (Phòng tuyển sinh)
_ Thời gian đóng tiền : từ ngày ra thông báo đến ngày 07/03/2016
_ Lịch thi lại lần 2 : 12/03/2016 (10/02/2016 công bố danh sách bảng tin)


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm