Tin học / Anh văn » Thông báo
File đính kèm:
2250316080714-DANH SACH DU VA KHONG DU DK 15C-15N.xlsx
Phòng đào tạo thông báo tổ chức thi chứng chỉ A tin học dành cho HSSV Bậc TCCN Khóa 14 -lớp 15C và Bậc Cao đẳng nghề Khóa 2- lớp 15N 
1/ Đối tượng đăng ký:
-         Học sinh  TCCN Khóa 14 (15C) có trung bình kiểm tra môn tin học căn bản >=5. Các lớp  15CD101, 15CN101, 15CK101, 15CL101, 15CX101, 15CY101 (danh sách đính kèm - Sheet 1)
-         Sinh viên Cao đẳng nghề Khóa 2 (15N) có trung bình kiểm tra môn tin học căn bản >=5. Các lớp 15ND101, 15NK101, 15NL101 (danh sách đính kèm - Sheet 1)

2/ Đóng tiền ôn tập & thi:
-             Lệ phí: 150.000đ/chứng chỉ (thi 2 môn)
-             Thời gian đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/03/2016 tại  phòng tuyển sinh. (Sáng: từ 8h đến 11h,  Chiều từ 13h  đến 16h )

3/ Lịch ôn tập:  Ngày 01,04,06/04/2016 (Lịch ôn tập đính kèm - Sheet 2 )

4/ Lịch thi:  Ngày 09/04/2016 (Lịch thi đính kèm - Sheet 3)

5/ Danh sách ôn thi:


STT Lớp MSSV Họ và tên Nhóm Phòng ôn Ghi chú
1 15CK101 15CK102001 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nhóm 1 203  
2 15CK101 15CK102002 Lô Văn An Nhóm 1 203  
3 15CK101 15CK102003 Phạm Trần Thiên Nhóm 1 203  
4 15CK101 15CK102004 Nguyễn Thị Ngọc Vinh Nhóm 1 203  
5 15CK101 15CK102005 Huỳnh Ngọc Chi Nhóm 1 203  
6 15CK101 15CK102008 Bùi Thị Kim Anh Nhóm 1 203  
7 15CK101 15CK102013 Lý Thị Ngọc Nhóm 1 203  
8 15CK101 15CK102015 Nguyễn Thanh An Nhóm 1 203  
9 15CK101 15CK102016 Nguyễn Thị Trang Nhóm 1 203  
10 15CK101 15CK102017 Thái Thị Kim Ngân Nhóm 1 203  
11 15CK101 15CK102018 Lữ Thành Đạt Nhóm 1 203  
12 15CK101 15CK102023 Nguyễn Hồng Ân Nhóm 1 203  
13 15CK101 15CK102025 Nguyễn Châu Đức Duy Nhóm 1 203  
14 15CK101 15CK103001 Lê Thị Thùy Trang Nhóm 1 203  
15 15CK101 15CK103002 Tô Thị Thư Nhóm 1 203  
16 15CK101 15CK103003 Hà Ngọc Thúy Nhi Nhóm 1 203  
17 15CK101 15CK103008 Đặng Quế Anh Nhóm 1 203  
18 15CK101 15CK103011 Cao Thị Ngọc Trâm Nhóm 1 203  
19 15CK101 15CY102004 Nguyễn Thị Trường An Nhóm 1 203  
20 15CL101 15CL102601 Phạm Thành Phúc Nhóm 1 203  
21 15CN101 15CK102011 Hồ Đức Việt Nhóm 1 203  
22 15CN101 15CM102001 Lê Nguyễn Phượng Khánh Nhóm 1 203  
23 15CN101 15CM103001 Bùi Việt Thu Trang Nhóm 1 203  
24 15CN101 15CN102001 Nguyễn Ngọc Anh Khoa Nhóm 1 203  
25 15CN101 15CN102002 Cao Tấn Trung Nhóm 1 203  
26 15CN101 15CN102004 Bùi Thị Thanh Nhi Nhóm 1 203  
27 15CN101 15CN102017 Phạm Tuấn Nhóm 1 203  
28 15CN101 15CN102019 Nguyễn Thành Thái Nhóm 1 203  
29 15CN101 15CN102021 Trần Ngọc Phi Nhóm 1 203  
30 15CN101 15CN102026 Trần Thị Thùy Dung Nhóm 1 203  
31 15CN101 15CN102031 Thái Kim Yến Nhóm 1 203  
32 15CN101 15CN102034 Lê Nguyễn Thanh Tâm Nhóm 1 203  
33 15CN101 15CN103001 Nguyễn Trọng Nhân Nhóm 1 203  
34 15CN101 15CN103002 Lương Hoàn Thế Phiệt Nhóm 1 203  
35 15CN101 15CN103003 Chiêm Ngọc Loan Trinh Nhóm 1 203  
36 15CN101 15CN103004 Nguyễn Phương Linh Tâm Nhóm 1 203  
37 15CN101 15CN103005 Lư Đức Phú Nhóm 1 203  
38 15CN101 15CN103006 Nguyễn Hà Đức Huy Nhóm 1 203  
39 15CN101 15CN103007 Phan Nguyễn Thanh Thảo Nhóm 1 203  
40 15CN101 15CN103010 Huỳnh Quang Đại Nhóm 1 203  
41 15CN101 15CN103011 Võ Văn Dự Nhóm 1 203  
42 15CN101 15CN103013 Chung Nhật Phi Nhóm 1 203  
43 15CN101 15CN103018 Hoàng Anh Nhóm 1 203  
44 15CN101 15CN103020 Nông Lê Thụ Nhóm 1 203  
45 15CN101 15CN103022 Phan Nguyễn Cẩm Vy Nhóm 1 203  
46 15CN101 15CN103023 Tống Tử Kỳ Nhóm 1 203  
47 15CN101 15CS102005 Nguyễn Thị Thanh Loan Nhóm 1 203  
48 15CN101 15CS102012 Trần Diệu Thùy Nhóm 1 203  
49 15CN101 15CT103002 Lý Đông Thành Nhóm 1 203  
50 15CN101 15ND108013 Đặng Hoàng Minh Thiện Nhóm 1 203  
51 15CX101 15CX102001 Phạm Tiến Sơn Nhóm 2 204  
52 15CX101 15CX102004 Vũ Ngọc Hòa Nhóm 2 204  
53 15CX101 15CX102005 Vũ Đăng Hiếu Nhóm 2 204  
54 15CX101 15CX102008 Đỗ Hoàng Trưởng Nhóm 2 204  
55 15CX101 15CX102013 Nguyễn Ngọc Minh Trí Nhóm 2 204  
56 15CX101 15CX102014 Nguyễn Tấn Lực Nhóm 2 204  
57 15CX101 15CX102016 Trần Ngọc Phát Nhóm 2 204  
58 15CX101 15CX103001 Trần Việt Thắng Nhóm 2 204  
59 15CX101 15CX103003 Trần Hữu Đức Nhóm 2 204  
60 15CX101 15CX103004 Đăng Ngọc Tấn Lộc Nhóm 2 204  
61 15NK101 15NK108001 Nguyễn Thế Anh Nhóm 2 204  
62 15NK101 15NK108004 Phạm Trường Tùng Nhóm 2 204  
63 15NK101 15NK108008 Nguyễn Vũ Cát Tường Nhóm 2 204  
64 15NK101 15NK108009 Nguyễn Ngọc Bích Hồng Nhóm 2 204  
65 15NK101 15NK108010 Nguyễn Thị Mai Anh Nhóm 2 204  
66 15NK101 15NK108012 Trịnh Thị Thắng Lợi Nhóm 2 204  
67 15NK101 15NK108013 Lê Huỳnh Hồng Ngọc Nhóm 2 204  
68 15NK101 15NK108014 Cao Nguyễn Thùy An Nhóm 2 204  
69 15NK101 15NK108015 Nguyễn Thành Phương Nhóm 2 204  
70 15NK101 15NK108016 Lê Huỳnh Hoàng Túc Nhóm 2 204  
71 15NK101 15NK108019 Huỳnh Ngọc Cẩm Nhóm 2 204  
72 15NK101 15NK108020 Quách Thu Nguyệt Nhóm 2 204  
73 15NK101 15NK108023 Nguyễn Lâm So My Nhóm 2 204  
74 15NK101 15NK108024 Nguyễn Thị Yến Nhi Nhóm 2 204  
75 15NK101 15NK108025 Phạm Thị Ngọc Bích Nhóm 2 204  
76 15NK101 15NK108030 Bùi Thị Minh Hảo Nhóm 2 204  
77 15NK101 15NK108034 Trịnh Ngọc Uyên Nhóm 2 204  
78 15NK101 15NK108035 Châu Huệ Linh Nhóm 2 204  
79 15NK101 15NK108045 Nguyễn Đinh Hoài Nhóm 2 204  
80 15NK101 15NK108046 Lê Thị Như Ý Nhóm 2 204  
81 15NK101 15NK108048 Trần Ngọc Phương Linh Nhóm 2 204  
82 15NK101 15NK108049 Đinh Phương Thủy Nhóm 2 204  
83 15NK101 15NK108051 Vũ Phạm Quốc Việt Nhóm 2 204  
84 15NK101 15NK108052 Nguyễn Thị Thúy Vi Nhóm 2 204  
85 15NK101 15NK108053 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nhóm 2 204  
86 15NK101 15NK108054 Phạm Thị Ngọc Trinh Nhóm 2 204  
87 15NK101 15NK108058 Phùng Thị Huỳnh Như Nhóm 2 204  
88 15NK101 15NK108060 Tôn Nữ Bảo Trân Nhóm 2 204  
89 15NK101 15NK108062 Đặng Phúc Lộc Nhóm 2 204  
90 15NK101 15NK108063 Đặng Thị Thanh Thúy Nhóm 2 204  
91 15NK101 15NK108065 Nguyễn Bá Tước Nhóm 2 204  
92 15NK101 15NK108066 Ngô Thị Bích Thùy Nhóm 2 204  
93 14NM1 14NM1020 Võ Thị Thanh Trị Nhóm 2 204 CEPSATT
94 13CN1 13CN2035 Trịnh Mạc Anh Tài Nhóm 2 204 CEPSATT
95 14NM1 14NM1012 Nguyễn Thị Như Phúc Nhóm 2 204 CEPSATT
96 14NM1 14NM1006 Đào Nguyễn Như Đoan Nhóm 2 204 CEPSATT
97 14CD1 14CD2031 Lê Thị  Hương Nhóm 2 204 CEPSATT
98 14CD1 14CD2009 Trần Văn  Sáng Nhóm 2 204 CEPSATT
99 14CD1 14CD2004 Nguyễn Thành  Luân Nhóm 2 204 CEPSATT


Lưu ý:
-               Kết quả thi “ Đạt” chứng chỉ A tin học được chuyển vào điểm thi kết thúc môn Tin học căn bản.
-               HSSV không đủ điều kiện dự thi và HSSV “ Chưa đạt” chứng chỉ A các đợt thi trước liên hệ TT Cepsatt (Phòng tuyển sinh) để được hướng dẫn chi tiết 


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm