Trung cấp 3 năm » Thông báo

1/ Đối tượng đóng:
-    Tất cả sinh viên bậc Cao đẳng nghề - Khối lớp 15N
-    Tất cả học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp – Khối lớp 15C và 16C
2/ Thời gian – địa điểm đóng:
-    Thời gian: từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 15/1/2018 đến ngày 2/2/2018
-    Địa điểm đóng: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh (gặp cô Mai - phòng trực trước cổng trường)Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm