Công đoàn Trường » Tin tức - Thông báo

Căn cứ Kế hoạch số 5853/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2013” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 18/9/2013 của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày Khuyến học Việt Nam,

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
-     Nhằm giúp đoàn viên công đoàn và CBVC-GV hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc học tập đối với mỗi người và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, qua đó vận động đoàn viên công đoàn và CBVC-GV tích cực thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời”.
-     Thông qua việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và CBVC-GV hưởng ứng thực hiện, từng bước hình thành ở mỗi người tinh thần tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.
 
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các tổ công đoàn cần phải nghiêm túc, quy mô; công tác tuyên truyền, vận động cần tiến hành sâu rộng trong tổ nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn thể đoàn viên công đoàn và CBVC-GV.
 
II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN
1.     Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013:
“Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”
 
2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 10/10/2013 đến hết ngày 17/10/2013.
 
3. Công tác tuyên truyền:
 
a) Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền:
-        Thời gian: Từ ngày 10/10/2013 đến hết ngày 17/10/2013
-        Nội dung:
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
 
Toàn thể đoàn viên công đoàn, CBVC-GV Trường Đại học Tôn Đức Thắng tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề:
Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả
 
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin nhằm phổ biến sâu rộng nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đến đội ngũ đoàn viên công đoàn và CBVC-GV của Trường.
 
4. Các hoạt động cụ thể:
-     Tổ trưởng công đoàn trao đổi với thủ trưởng đơn vị về việc tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức và giảng viên thuộc đơn vị mình được học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
-     Mỗi tổ công đoàn tổ chức buổi nói chuyện nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và CBVC-GV trong tổ tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Đối với các tổ công đoàn Khoa, Trung tâm thì vận động GV đăng ký học và đạt kết quả trước thời hạn về trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn (học sau đại học).
-     Vận động GVNC và GV đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế theo định hướng phát triển thành trường đại học nghiên cứu.
 
5. Thông tin, báo cáo:
Trên cơ sở các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2013” được tổ chức tại đơn vị mình, các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện về Văn phòng Công đoàn Trường, trước 30/10/2013.

Căn cứ vào kế hoạch của Công đoàn Trường, đề nghị BCH các tổ công đoàn bộ phần và tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc lựa chọn các nội dung và hình thức triển khai thực hiện phù hợp với đơn vị mình. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động phản ánh về Công đoàn Trường (qua Ban Tuyên giáo) để phối hợp giải quyết kịp thời ./.Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm