Hỗ trợ học sinh » Thông tin việc làm
Taylor Nelson Sofres Viet Nam (TNS)- công ty đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại Việt Nam.
Chức năng và phạm vi hoạt động:
- TNS là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.
- Chuyên nghiên cứu những xu hướng tiêu dùng, thói quen sinh hoạt, các họat động trong phạm vi marketing, tư vấn và phát triển các sản phẩm mới… 


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm